דלג לתוכן

איכות הסביבה

מדיניות ניהול סביבה של דרך ארץ

  • החברה מחוייבת לצמצום ההשלכות הסביבתיות ושמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא של התשתיות התחבורתיות מתוך אחריות, שקיפות והגינות המהווים בסיס לפעילותינו. אנו שמים דגש רב על ההיבטים הסביבתיים והנופיים של הכביש.
  • במסגרת הסכם ההפעלה, החברה נדרשת לפעול על פי דרישות כל דין ועל פי כל הדרישות החוזיות והחוקיות בנושאי איכות הסביבה הקיימות לרבות כפי שהן מופיעות במסמכים הסביבתיים השונים, המהווים חלק מההוראות המחייבות של תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 31א/12-17).
  • בחברה פועלת ועדה ייעודית לאיכות הסביבה בראשות מנהל ההפעלה של כביש 6 המתכנסת מעת לעת ולפחות פעמיים בשנה לקביעת מטרות, יעדים והשגתם.
  • החברה מקיימת מערכת ארגונית המבוססת על תוכנית סביבתית שנתית -  Environmental Management System העוסקת בנושאים הסביבתיים הבאים: רעש, זיהום אויר, צמחיה ונוף, חומרי הדברה, חומרים מסוכנים, ניקיון לרבות גרפיטי, שריפות, פסולת מוצקה, מקורות מים, בעלי חיים.
  •  המדיניות הסביבתית מיושמת כלפי פנים לעובדי החברה, באמצעות פורום ה"משרד הירוק" המתכנס אחת לחודש/רבעון, החל מסוף שנת 2005. כמו כן כלפי הקבלנים (מצוין במסמכי ההתקשרות עימם), אשר מעורבים בתחומי ההפעלה והתחזוקה של הכביש.

דרך ארץ מוסמכת לפי התקנים הבינלאומיים הבאים:

  • ISO 9001:2008  תקן ניהול האיכות.
  • ISO 14001:2004  תקן ניהול איכות הסביבה.
  • OHSAS 18001  תקן ניהול בטיחות וגהות תעסוקתית.

תמונה של נוף הכביש
יש לך שאלה?