דלג לתוכן

פסולת ומחזור

מדיניות החברה בנוגע לפסולת ומחזור

בכביש 6 אנו פועלים מההקמה של הכביש ותחזוקתו במדיניות של ניצול באופן מקסימלי של החומרים בתוואי הכביש.  לצורכי מילוי, יצירת סוללות אקוסטיות, חיפוי מדרונות, שיקום נופי, חומרים לשימוש חוזר במבנה הכביש (מצעים ואספלט) או בציפוי דרכים חקלאיות ושבילים. דרישה זו נובעת הן מסיבות של שמירת איכות הסביבה והן על מנת להוזיל את עלויות הביצוע.


פירוט העשיה והשימוש בחומרים ממוחזרים:

  • קבלני הניקיון אמונים על טיפוח ושמירת הניקיון בסביבת הכביש באופן שוטף. הקבלנים מחויבים לפנות את פסולת הכביש לאתר פסולת מאושר.
  • הגזם מצמחיית הכביש מופנה לאתר קומפוסט  75% משמש כחומר חיפוי המקטין את התאיידות המים מהקרקע ומניעת התפתחות עשבייה ו 25% מועברים לאתרים מורשים.
  • נורות פלורסנט - הנמצאות במנהרות הכביש והפועלות 24 שעות ביממה נאספות ומועברות לפירוק ומחזור.
  • צמיגים – הנמצאים בשטח הכביש נאספים ומדי חודש ומועברים לאתר פסולת מורשה.
  • פגרי בעלי החיים – בעלי החיים אשר הצליחו לעבור את הגדר התוחמת את הכביש ונדרסו על ידי כלי הרכב, נאספים מדי יום על ידי רכבי הסיור מוכנסים לשקיות ניילון מיוחדות ומועברים לאתר פסולת מורשה.
  • אספלט מקורצף משטחי הכביש מועבר לשימוש חוזר למטרות ייצוב דרכים חקלאיות והקמת שבילי אופניים.
  • אתר אינטרנט חדש עלה לאוויר ומקדם מגמה חדשה של פעילות עצמאית של לקוחות ומייתר פעולות ידניות ובזבוז נייר. כמו כן קיים גידול במשלוח חשבוניות במייל במקום דואר.

 

במשרדי החברה קיימת הקפדה על נושאי פסולת ומחזור הבאה לידי ביטוי במגוון פעולות:
  • מחזור נייר וקרטון ושימוש חוזר כדפי טיוטה.
  • איסוף סוללות וטונרים להטמנה.
  • איסוף פסולת אלקטרונית להטמנה ו/או מחזור המועברים לחברת אקולוגיה לקהילה מוגנת.
תמונה של חממת גידול פקעות של חוטמיות מכביש 6
יש לך שאלה?