דלג לתוכן

שיקום נופי ומגוון ביולוגי

נוף הכביש

כביש 6 מהווה אלמנט סביבתי רחב מימדים ובולט בנוכחותו בנוף הארץ. הכביש וסביבתו הקרובה יוצרים מכלול של אלמנטים, אשר מרכיבים יחד את נוף הכביש.
בביצוע והפעלת כביש 6, שמה לה לדגל חברת דרך ארץ עשייה זהירה, תוך מתן כבוד לסביבה, והתייחסות חסרת תקדים לשיקום הנופי של שולי הכביש.

תשומת לב והקפדה על עקרונות שאת חלקם נפרט מטה ניתנה גם בזמן תכנון וגם בעת התפעול השוטף של הכביש:  

  • עיצוב צנוע של גשרים, פתרונות של טרסות, חיפויי קרקע, צמחייה ועוד.
  • שילוב של כ- 100 מעברי בעלי חיים על מנת לאפשר לבעלי החיים סביב הכביש להמשיך באופן טבעי את בית גידולם ומחייתם גם לאחר סלילת הכביש. גדר התיחום של רצועת הכביש תוכננה באופן שתמנע כניסת בעלי חיים לתחום הכביש ודריסתם.
  • תשומת לב מיוחדת ניתנת לגישה האקולוגית - שיקום הצומח הטבעי, אשר גדל לאורך תוואי הכביש בעבר הקרוב, וכן החזרה וביסוס הצומח הטבעי אשר גדל בעבר היותר רחוק, ונדחק כתוצאה מהפרה והשתלטות צמחיה פולשנית. הגישה האקולוגית באה לידי ביטוי בבחירת סוגי הצמחים והשימוש בהם - לקבלת תוצאות המבטאות את הרעיון של כביש "ירוק", המשתלב עם הנופים אותם הוא חוצה, תוך מתן מענה הנדסי לייצוב וביסוס הקרקע. גישה זו באה לידי ביטוי בקטע המרכזי של כביש 6 הכולל כ- 10,000 דונם, מתוכם 8,800 דונם "מגוננים". בקטע זה נשתלו לצידי הכביש ובמפרדה 20,000,000 שתילונים של עשביה מקומית. שימוש בקרקע מקומית.
  • שימוש בקרקע מקומית.
  • השקיית הצמחיה בכביש - תוכננה לשלב הקליטה והתבססות של הצמחיה והפסקתה המוחלטת לאחר תקופה של 3 – 5 שנים.

בנסיעה לאורך כביש 6, ניתן להבחין בתוצאות החיוביות של המאמץ העצום שהושקע. העקרונות שתוארו לעיל באים לידי ביטוי בשטח וניתן לראות שהכביש משתלב היטב בנוף הסביבה, ונוף הכביש יוצר חוויה חזותית ייחודית נעימה ובטוחה לנוסע.

תמונה של מעבר בעלי חיים
יש לך שאלה?