דלג לתוכן

צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים

הסביבה חשובה לנו

חברתנו פועלת רבות על מנת לצמצם ככל הניתן ולמנוע מפגעים סביבתיים. הנושאים המטופלים/נבדקים על ידינו:

איכות האויר - כחלק ממחויבות חברת דרך ארץ בהסכם הזיכיון ועל פי דרישות הצוות המלווה נבחנו מכלול ההשפעות הסביבתיות העתידית של הפעלת הכביש. בתקופה שקדמה להקמת כביש 6 הוכן דו"ח שעסק בבחינת ההשפעות בהיבט של איכות הסביבה בקטע שבין מחלף ראש העין למחלף קסם, הקטע שבו קיימת הקרבה המקסימלית בין הכביש לבין בתי התושבים. בחינת איכות הסביבה נעשתה על בסיס מודל אשר אושר על ידי הסוכנות לשמירה על הסביבה בארה"בEPA - ומקובל על המשרד להגנת הסביבה בארץ. המודל מתבסס על נתוני הכבישים ונפחי התנועה לשלב ההקמה, תחזית לשנת 2010 ושנת 2020. המזהם אשר נבחן הינו תחמוצות חנקן שהינו המזהם העיקרי הנפלט ע"י כלי הרכב והבעייתי ביותר מבחינת חריגות מהתקן הישראלי. המסקנה הגורפת העלתה כי לא צפויים מטרדים של זיהום אויר בקטעים הנבדקים כתוצאה מהקמת פרויקט כביש 6, והכביש עומד בתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.

מקורות מים - בכביש 6 קיימים מאצרות מים יחודיים לטיפול במים מזוהמים, תוואי כביש 6 עובר מעל נחלים וביניהם מעינות הירקון. בעת בניית הכביש הוגשה עתירה לבג"צ, אשר בה נטען כי יש סיכון לזיהום מי תהום באזור מעיינות הירקון משתי סיבות:

  1.  משאריות חומרים שידלפו מכלי רכב הנוסעים בכביש, חלקי צמיגים וכדומה.
  2.  כתוצאה מהתהפכות כלי רכב המובילים חומרים מסוכנים.

הנהלת חוצה ישראל אימצה את המלצת הצוות המלווה של הכביש ונמצא פתרון משולב הכולל את המרכיבים הבאים:  

  • מערכת הנדסית של תעלות, קירות מגן ומאצרות למי הנגר ולאירועים של חומרים מסוכנים.    
  • מערכות ניטור, בקרה ומעקב הנשלטת מחדר הבקרה של כביש 6. 
  • נהלים והוראות לתפעול ברגיעה ובחרום. 

שימוש מושכל בקרקע - שיטת גבייה אלקטרונית ושערי אגרה חסכו את הצורך בפיתוח שערי גבייה ידניים המאוישים באנשי מכירה ושירות. בניגוד לכבישי אגרה בחו"ל בהם נגבה התשלום בעד הנסיעה בעת הכניסה או היציאה מהכביש, בכביש 6 הנסיעה מתבצעת ללא עצירות והתשלום נשלח לבית הלקוח. לשיטת הגביה האלקטרונית יתרונות סביבתיים משמעותיים: השיטה חסכונית במשאבי קרקע ומפחיתה את אחוזי זיהום האוויר בזכות הנסיעה הרציפה ללא עצירות והתנעות.

מפגעי יתושים - חברת דרך ארץ מטפלת במפגעי יתושים והדברה בשטחי הכביש ומעדיפה להשתמש בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה תוך העדפה של הדברה ביולוגית. בתקופת הקיץ מרוססים מקורות המים בסמיכות לכביש בחומר ריסוס ביולוגי דל ריח על בסיס צמחי הידידותיים לאדם ולסביבה. 
דרך ארץ חברה בפורום האזורי לטיפול במפגעי יתושים בשרון. הפורום מתכנס מספר פעמים בעונת היתושים כדי לגבש תכניות עבודה משותפות.

הדברה - מדיניות החברה בנושא הדברה:

  1. העדפת כיסוח על פני שימוש בחומרי הדברה. במחצית משטח השיקום הנופי חל איסור על הדברה כימית. בשטחים המותרים לניהול עשביה באמצעות הדברה כימית, ירד השימוש בחומרים אלה בכ - 50%.  שימוש בחומרי הדברה קוטלי מגע בלבד, אינם שארתיים בקרקע ואינם פוגעים בשרשרת המזון בטבע.
  2. העדפה של פתרונות ידידותיים לסביבה בנושא הדברת מזיקים ומחלות באמצעות מלכודות.

* לאורך כביש 6, מצויים ישובים אשר אינם מטפלים בבעיות הביוב, מים עומדים וניקוז, לפיכך ניתן להבחין בעיקר בחודשי החורף בברכות מים גדולות הסמוכות לכביש המהווים מטרד סביבתי קשה במיוחד וסכנה לנזק מצטבר לכביש. הנושא הינו באחריות הרשויות והמשרד להגנת הסביבה.

 

תמונה של שימוש מושכל בקרקע
תמונה של נוף הכביש
יש לך שאלה?