דלג לתוכן

דו"ח איכות הסביבה

עיקרי הנושאים שנבדקו בדו"ח

 • העתקת עצים – הועתקו 250 עצים ונמסרו ליישובים שונים לאורך כביש 6.
 • השקייה - לפי תפיסת השיקום הנופי בכביש 6, אנו משקים את הצמחייה רק בעת השתילה עד להתבססות ולאחר מכן צמחי ארץ ישראל מתמודדים לבדם עם הגשם. צריכת המים הינה לצרכי עבודות בכביש בלבד.
 • אירועים ותאונות - אירוע אחד בלבד שהוגדר כאירוע חומרים מסוכנים.
 • איסוף ופינוי פסולת מוצקה – נאספו 44.98 טון צמיגים, בשל סחיפת אדמה גננית ויצירת מדרגה בשול ימין בוצע מילוי חוזר בחומר מקורצף עם אדמה בהיקף של 300 טון, 30 פינויי נייר וקרטונים למחזור, 61 מחשבים נתרמו למיזם "מתחשבים" עברו חידוש והשמשה ונתרמו למשפחות נזקקות.
 • חשבוניות במייל - 4.70 מיליון מעטפות נשלחו במייל ללקוחות, מעל 4 מיליון כניסות לאתר האינטרנט של כביש 6.
 • פגרים – 24 תאונות עם בעלי חיים, נפתחו 247 פק"עות בנושא פגרים.
 • שריפות - בשנת 2020 דווח על 53 שריפות לאורך הכביש.
 • חשמל – בשנת 2020 נרשמה ירידה בצריכת החשמל במבנה ההפעלה, יתכן ובעקבות הקורונה או כתוצאה מרכישת צילר חדש.
 • פעילות בקהילה
 1. קורס העצמת נשים בכפר קאסם - ב- 10 השנים האחרונות בנושא קיימות, סביבה, תרבות ומסורת (קורס צילום דיוקן מקומי, גינה קהילתית, בישול בריא מצמחי א"י). בשנתיים האחרונות שילבנו גם ערכי התנדבות וקיימות והנשים מתנדבות בקהילה (הפעילות התקיימה עד מרץ 2020).
 2. פרוייקט תעשיידע - (שנה שישית) בנושא יזמות ובטיחות בכבישים ב- 2 חטיבות ביניים בראש העין.
 • דיאלוג משותף עם המשרד להגנת הסביבה, ארגוני סביבה וקהילות מקומיות - החברה מדווחת על אתרי פסולת פיראטיים למשטרה הירוקה שפועלת לאכיפה, השתתפות בפורום הקבוצה בנושאים ירוקים לרבות ועדה משרדית להתקני תנועה, שיתוף פעולה עם רשויות מוניציפליות בנושאי רעש, דרכים חקלאיות, העתקת עצים, דרכים חקלאיות ועוד, עידוד שיתוף פעולה עם רשויות הניקוז בשל סתימות זרימה בנחלים, שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים.

יש לך שאלה?