דלג לתוכן

חדר בקרה

חדר בקרה לשירותכם 24/7

חדר הבקרה של כביש 6 שולט על ניהול התנועה. עשרות מסכים, המחוברים למצלמות הפזורות לאורכו של הכביש מציגים בזמן אמת את התנועה, ומחשבים הקשורים בסיבים אל מערכות הכביש, מתריעים מפני כל תקלה ואירוע המתרחשים על הכביש.

חדר הבקרה מאויש 24/7, בצוות בקרה מקצועי ומיומן, שמספק מענה לכל מקרה חירום או תקלה בכביש. הצוות מנטר בזמן אמת את הכביש באמצעות המצלמות והפעלת מערך הסיירים ופועל ככל שביכולתו לרציפות וזרימת התנועה בכביש ובראש ובראשונה לבטיחות משתמשי הדרך.

צוות חדר הבקרה אחראי, בין היתר, על תפעול יעיל ומיידי של אירועי חירום ומפגעים בכביש, מתן מענה לנהגים במצבי חירום ועדכון מידע אודות מצב התנועה בכביש 6 באמצעות השלטים האלקטרוניים הפרוסים לאורכו.

צוות הבקרה עובד בממשק צמוד עם גופי ההצלה השונים: משטרה, מד"א, כיבוי אש, צה"ל ועוד.


חדר הבקרה זמין לדיווחים על תאונות או מקרי חירום בכביש 6, בטלפון 6116* (שלוחה 7)

תמונה של חדר בקרה

שאלות ותשובות נפוצות

יש לך שאלה?