דלג לתוכן

אתיקה בדרך ארץ

הקוד האתי

הקוד האתי משקף את ההתחייבות הארגונית של עובדי דרך ארץ לדבוק בערכי החברה ולנהוג באופן שישקף אותם. הקוד האתי אינו בא להחליף חוקים, תקנות ונהלים החלים על עובדי החברה, אלא כנדבך ערכי נוסף ומשלים להתנהלות העובדים בהתאם לערכי הקוד האתי ומחויבות לארגון ומהווה תרומה מכרעת להצלחה העסקית.
קוד ההתנהגות האתי מתייחס לכל בעלי העניין (כל מי שיש לו השפעה על החברה וכל מי שמושפע מהחברה) ומחזק את יחסי האמון ההדדיים בין העובדים, הלקוחות, בעלי המניות, הספקים והסביבה.
במסגרת גיבוש הקוד האתי, נבחנו ערכי החברה, תוקפו ועודכנו בהתאם. צוות אתיקה פועל לצד ההנהלה לצמצום הפער בין הערכים המוצהרים להתנהגות הארגונית בפועל.


ערכי החברה הם:

  • שירותיות
  • בטיחות
  • מצוינות ודוגמא אישית
  • הגינות
  • שיתופיות
  • אחריות חברתית – סביבתית
תמונה של ערכי הקוד האתי בדרך ארץ
יש לך שאלה?