תעריפי הנסיעה
סוג רכב סוג משתמש עד 3 קטעים עד 3 קטעים
+ קטע צפוני
4 קטעים 4 קטעים
+ צפוני
5 קטעים ומעלה 5 קטעים ומעלה
+ צפוני
נסיעה בקטע
הצפוני בלבד
לקוח מזדמן 19.46 ש"ח 25.35 ש"ח 23.36 ש"ח 29.26 ש"ח 27.27 ש"ח 33.17 ש"ח 13.63 ש"ח
רכב עד 4 טון מנוי וידאו 15.58 ש"ח 21.48 ש"ח 19.49 ש"ח 25.39 ש"ח 23.40 ש"ח 29.30 ש"ח 9.76 ש"ח
מנוי פסקל 11.72 ש"ח 17.62 ש"ח 15.63 ש"ח 21.53 ש"ח 19.54 ש"ח 25.44 ש"ח 5.90 ש"ח
לקוח מזדמן 13.60 ש"ח 16.54 ש"ח 15.55 ש"ח 18.50 ש"ח 17.50 ש"ח 20.45 ש"ח 10.68 ש"ח
אופנוע מנוי וידאו 9.72 ש"ח 12.67 ש"ח 11.68 ש"ח 14.62 ש"ח 13.63 ש"ח 16.58 ש"ח 6.81 ש"ח
מנוי פסקל 5.86 ש"ח 8.81 ש"ח 7.82 ש"ח 10.76 ש"ח 9.77 ש"ח 12.72 ש"ח 2.95 ש"ח
לקוח מזדמן 42.90 ש"ח 60.59 ש"ח 54.63 ש"ח 72.32 ש"ח 66.35 ש"ח 84.04 ש"ח 25.42 ש"ח
רכב מעל 4 טון מנוי וידאו 39.03 ש"ח 56.72 ש"ח 50.75 ש"ח 68.44 ש"ח 62.48 ש"ח 80.17 ש"ח 21.55 ש"ח
מנוי פסקל 35.17 ש"ח 52.86 ש"ח 46.89 ש"ח 64.58 ש"ח 58.62 ש"ח 76.31 ש"ח 17.69 ש"ח

> המחירים כוללים מע"מ. > המחירים בחשבונית מעוגלים לאגורה הקרובה. > המחירים נכונים לנסיעות שבוצעו החל מה-01/04/2019 ומתעדכנים מעת לעת. *חוק כביש אגרה (כביש ראשי לישראל) התשנ"ה-1995 והסכם הזיכיון מסדירים את אופן קביעת תעריפי הנסיעה, את ערוצי התשלום ואת אמצעי האכיפה המותרים במקרה של אי תשלום במועד. *תעריפי כביש 6 ישתנו בהתאם לסוג הרכב (רכב עד 4 טון, אופנוע ורכב מעל 4 טון) ובהתאם לסוג המשתמש (לקוח מזדמן, מנוי וידאו, מנוי פסקל). מידע על אופן חישוב עלות הנסיעה: > כל התעריפים המוצגים בטבלה הינם עלות לנסיעה אחת בכביש 6. > מחיר הנסיעה בקטע המרכזי של כביש 6 (בין מחלף שורק למחלף עירון) נקבע עפ"י השימוש בקטעי הכביש - נסיעה של עד 3 קטעים תחויב בתעריף מינימום של 3 קטעים ונסיעה של 5 קטעים ומעלה תחויב בתעריף 5 קטעים בלבד. > הנסיעה בקטע 18 (בין מחלף עירון למחלף עין תות) כרוכה באגרה נפרדת. > הנסיעה בקטעים הדרומיים (בין מחלף שורק למחלף שוקת דרום) אינה כרוכה בתשלום. > קטע הכביש בין מחלף בן-שמן למחלף נשרים (הכולל את יציאת 'דניאל') נחשב לקטע נסיעה אחד. >תעריפי הנסיעה בטבלה מוצגים ביחס לסוגי המשתמשים העיקריים בכביש. לפירוט אודות תעריף הנסיעה ביחס לחייב חד פעמי ולתנאי תעריף זה לחץ כאן > טל"ח.