דיווחי תנועה

לדיווחי תנועה עדכניים חייגו 6116*
עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן לכיוון צפון בשל נפח תנועה גבוה עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן לכיוון צפון בשל נפח תנועה גבוה
עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן לכיוון צפון בשל נפח תנועה גבוה עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן לכיוון צפון בשל נפח תנועה גבוה