תעריפי הנסיעה

תעריפי הנסיעה
סוג רכב סוג משתמש עד 3 קטעים עד 3 קטעים
+ קטע 18
4 קטעים 4 קטעים
+ קטע 18
5 קטעים ומעלה 5 קטעים ומעלה
+ קטע 18
נסיעה בקטע 18
בלבד
לקוח מזדמן 19.60 ש"ח 25.58 ש"ח 23.55 ש"ח 29.53 ש"ח 27.51 ש"ח 33.49 ש"ח 13.71 ש"ח
רכב עד 4 טון מנוי וידאו 15.72 ש"ח 21.70 ש"ח 19.68 ש"ח 25.66 ש"ח 23.63 ש"ח 29.61 ש"ח 9.84 ש"ח
מנוי פסקל 11.86 ש"ח 17.84 ש"ח 15.82 ש"ח 21.80 ש"ח 19.77 ש"ח 25.75 ש"ח 5.98 ש"ח
לקוח מזדמן 13.67 ש"ח 16.66 ש"ח 15.64 ש"ח 18.64 ש"ח 17.62 ש"ח 20.62 ש"ח 10.73 ש"ח
אופנוע מנוי וידאו 9.79 ש"ח 12.79 ש"ח 11.77 ש"ח 14.77 ש"ח 13.75 ש"ח 16.74 ש"ח 6.86 ש"ח
מנוי פסקל 5.93 ש"ח 8.93 ש"ח 7.91 ש"ח 10.90 ש"ח 9.89 ש"ח 12.88 ש"ח 3.00 ש"ח
לקוח מזדמן 43.33 ש"ח 61.26 ש"ח 55.19 ש"ח 73.12 ש"ח 67.05 ש"ח 84.99 ש"ח 25.67 ש"ח
רכב מעל 4 טון מנוי וידאו 39.45 ש"ח 57.39 ש"ח 51.32 ש"ח 69.25 ש"ח 63.18 ש"ח 81.12 ש"ח 21.80 ש"ח
מנוי פסקל 35.59 ש"ח 53.53 ש"ח 47.46 ש"ח 65.39 ש"ח 59.32 ש"ח 77.26 ש"ח 17.94 ש"ח
 • סוג הרכב
 • סוג משתמש
 • מקטע
 • מחיר
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • עד 3 קטעים
 • 19.60
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 25.58
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 4 קטעים
 • 23.55
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 29.53
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 5 קטעים ומעלה
 • 27.51
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 33.49
 • רכב עד 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 13.71
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • עד 3 קטעים
 • 15.72
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 21.70
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 4 קטעים
 • 19.68
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 25.66
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 5 קטעים ומעלה
 • 23.63
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 29.61
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי וידאו
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 9.84
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • עד 3 קטעים
 • 11.86
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 17.84
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 4 קטעים
 • 15.82
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 21.80
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 5 קטעים ומעלה
 • 19.77
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 25.75
 • רכב עד 4 טון
 • מנוי פסקל
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 5.98
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • עד 3 קטעים
 • 13.67
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 16.66
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • 4 קטעים
 • 15.64
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 18.64
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • 5 קטעים ומעלה
 • 17.62
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 20.62
 • אופנוע
 • לקוח מזדמן
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 10.73
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • עד 3 קטעים
 • 9.79
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 12.79
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • 4 קטעים
 • 11.77
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 14.77
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • 5 קטעים ומעלה
 • 13.75
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 16.74
 • אופנוע
 • מנוי וידאו
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 6.86
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • עד 3 קטעים
 • 5.93
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 8.93
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • 4 קטעים
 • 7.91
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 10.90
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • 5 קטעים ומעלה
 • 9.89
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 12.88
 • אופנוע
 • מנוי פסקל
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 3.00
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • עד 3 קטעים
 • 43.33
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 61.26
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 4 קטעים
 • 55.19
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 73.12
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 5 קטעים ומעלה
 • 67.05
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 84.99
 • רכב מעל 4 טון
 • לקוח מזדמן
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 25.67
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • עד 3 קטעים
 • 39.45
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 57.39
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 4 קטעים
 • 51.32
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 69.25
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 5 קטעים ומעלה
 • 63.18
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 81.12
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי וידאו
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 21.80
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • עד 3 קטעים
 • 35.59
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • עד 3 קטעים + קטע 18
 • 53.53
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 4 קטעים
 • 47.46
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 4 קטעים + קטע 18
 • 65.39
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 5 קטעים ומעלה
 • 59.32
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • 5 קטעים ומעלה + 18
 • 77.26
 • רכב מעל 4 טון
 • מנוי פסקל
 • נסיעה בקטע 18 בלבד
 • 17.94
מפה סכמטית של מחלפי כביש 6

> המחירים כוללים מע"מ. > המחירים בחשבונית מעוגלים לאגורה הקרובה. > המחירים נכונים לנסיעות שבוצעו החל מה-01/10/2020 ומתעדכנים מעת לעת. *חוק כביש אגרה (כביש ראשי לישראל) התשנ"ה-1995 והסכם הזיכיון מסדירים את אופן קביעת תעריפי הנסיעה, את ערוצי התשלום ואת אמצעי האכיפה המותרים במקרה של אי תשלום במועד. *תעריפי כביש 6 ישתנו בהתאם לסוג הרכב (רכב עד 4 טון, אופנוע ורכב מעל 4 טון) ובהתאם לסוג המשתמש (לקוח מזדמן, מנוי וידאו, מנוי פסקל). מידע על אופן חישוב עלות הנסיעה: > כל התעריפים המוצגים בטבלה הינם עלות לנסיעה אחת בכביש 6. > מחיר הנסיעה בקטע המרכזי של כביש 6 (בין מחלף שורק למחלף עירון) נקבע עפ"י השימוש בקטעי הכביש - נסיעה של עד 3 קטעים תחויב בתעריף מינימום של 3 קטעים ונסיעה של 5 קטעים ומעלה תחויב בתעריף 5 קטעים בלבד. > הנסיעה בקטע 18 (בין מחלף עירון למחלף עין תות) כרוכה באגרה נפרדת. > הנסיעה בקטעים הדרומיים (בין מחלף שורק למחלף שוקת דרום) אינה כרוכה בתשלום. > קטע הכביש בין מחלף בן-שמן למחלף נשרים (הכולל את יציאת 'דניאל') נחשב לקטע נסיעה אחד. > תעריפי הנסיעה בטבלה מוצגים ביחס לסוגי המשתמשים העיקריים בכביש. לפירוט אודות תעריף הנסיעה ביחס לחייב חד פעמי ולתנאי תעריף זה לחץ כאן > טל"ח.