חייב חד פעמי

אפשרויות הרישום והתשלום

חייב בתשלום שאינו חייב רשום, אשר מסר לבעל הזיכיון פרטים מזהים לצורך חיובו בגין נסיעה מסוימת לפני מועד אותה נסיעה או בתוך 12 שעות לאחריה.

דרך זו מאפשרת ללקוח לקבל את חשבונית הנסיעות לכתובת שונה מזו הרשומה במשרד התחבורה באופן חד פעמי.

לקוח יכול להירשם כחייב חד פעמי בדרכים הבאות:
א. במרכזי השירות ברחבי הארץ. לרשימת מרכזי השירות לחץ כאן
ב. ניתן לשלוח בקשה כתובה (פרטים על הנסיעה) מבעל הרכב, בצירוף צילום תעודת זהות + רישיון רכב וכתובת למשלוח החשבונית בגין הנסיעה שדווחה, לפקס שמספרו 03-9081160 או באמצעות הדוא"ל בכתובת mh@kvish6.co.il

תעריף הנסיעה של חייב חד פעמי זהה (בכפוף לנהלי החברה) לתעריף הנסיעה של מנוי וידאו. לתעריפי הנסיעה של מנוי וידאו לחץ כאן
**מנוי מסוג זה מתאפשר רק ללקוחות אשר הרכב הוא בבעלותם**