חדר הבקרה של כביש 6

חדר הבקרה של כביש 6 מאויש 24/7, בצוות בקרה מקצועי ומיומן, שתפקידו לספק מענה בזמן אמת לכל מקרה חירום או תקלה בכביש. צוות הבקרה מנטר את הכביש באמצעות מצלמות בקרה ייעודיות, ודואג ככל שביכולתו לרציפות וזרימת התנועה בכביש.

צוות חדר הבקרה אחראי, בין היתר, על תפעול יעיל ומיידי של אירועי חירום ומפגעים בכביש, מתן מענה לנהגים במצבי חירום ועדכון מידע אודות מצב התנועה בכביש 6 באמצעות השלטים האלקטרוניים הפרוסים לאורכו.

חדר הבקרה זמין לדיווחים על תאונות או מקרי חירום בכביש 6, בטלפון 6116* מכל נייד (שלוחה 7)

ваше обращение зарегистрировано

в течении трёх рабочих дней наш представитель свяжется с Вами для оформления абонемента

Бесплатно и без обязательств оформляем абонемент и оплачиваем проезд по сниженному тарифу
* обязательные поля