חינוך - ננהג בדרך ארץ, נגיע רחוק

"מתגלגלים בירוק" - יוזמה חינוכית לטיפוח מודעות ומעורבות סביבתית בנושא סביבה ותחבורה בת קיימא

התכנית בשיתוף משרד החינוך מתמקדת בחינוך סביבתי, משלבת בין נושאים חינוכיים, סביבתיים וחברתיים. התכנית מפתחת אחריות כלפי הסביבה והחברה ותורמת להגברת המעורבות האישית והעשייה הסביבתית-חברתית.

התכנית עוסקת בנושא "תחבורה בת קיימא", ומביאה לידי ביטוי את הזיקה בין איכות הסביבה לבין הצרכים הכלכליים והחברתיים, ועניינה המרכזי: היכולת להגיע ממקום למקום ביעילות ובקלות, להשיג את השירותים הדרושים לנו תוך פיתוח המתחשב בסביבה, והתייחסות לצרכי הדור הזה והדורות הבאים.

כביש 6 מהווה דוגמא ממחישה לנושא "תחבורה בת קיימא" תוך הצגת הפעולות, ההתמודדות, הדילמות והחשיבה הסביבתית הייחודית של השותפים בהקמת ותפעול הכביש.
התוכנית מבוססת על בניית תשתית ידע, יצירת מודעות ופיתוח מחויבות לשמירת איכות הסביבה ועקרונות תחבורה בת קיימא. התוכנית מועברת ע"י מורים המשתתפים ביוזמה.
עובדי דרך ארץ מתנדבים ומעורבים באמצעות הידע והמומחיות בנושאי סביבה, טכנולוגיה, תחבורה וכדומה. הפעילות באה לידי ביטוי בהרצאות, סיורים וימי שיא ייחודיים המתקיימים בבתי הספר.

מגוון הפעילות שביוזמה החינוכית:

  • סביבה לימודית -  הקמת סביבה לימודית בנושא "תחבורה בת קיימא" המאפשרת לתלמידים למידה חוץ כיתתית באמצעים מיוחדים וממחישים.
  • סיורים לימודיים בתוואי כביש 6 -  סיור מובנה וחוויתי לתלמידים הכולל הסבר על השיקום הנופי וצמחי ארץ ישראל הגדלים בכביש, ביקור באתרים ארכיאולוגים שנחשפו בעת סלילת הכביש, ומפגש עם העובדים "שמאחורי הכביש". הסיור נבנה ומבוצע ע"י עובדי החברה.
  • סדנאות צילום בהדרכת עובדי דרך ארץ מתקיימות במספר בתי ספר: בגדרה, כפר קאסם, ג'ואריש ואלעד. במסגרת סדנת הצילום לומדים התלמידים להתעכב, להתבונן, לבחון את האובייקט מכל צדדיו, לשנות מיקום וזווית, לזהות את הרגע ולחפש משהו נוסף שלא רואים במבט ראשון.
  • רכב סולארי -  פעילות חווייתית לבניית רכב סולארי מקוביות לגו כולל מבוא בנושא אנרגיות חלופיות, מועבר ע"י עובדי החברה.
  • קלסר מתגלגלים בירוק - לקט פעילויות וקבוצות חקר בנושא תחבורה בת קיימא ואיכות סביבה. הקלסר נמצא בשימוש בתי הספר ביוזמה.

ваше обращение зарегистрировано

в течении трёх рабочих дней наш представитель свяжется с Вами для оформления абонемента

Бесплатно и без обязательств оформляем абонемент и оплачиваем проезд по сниженному тарифу
* обязательные поля