דירוג מעלה ופרסים

דירוג מעלה

דירוג מעלה לאחריות תאגידית מדרג את החברות הגדולות במשק לפי מידת עמידתם בקריטריונים של אחריות תאגידית. הדירוג מתמקד ב- 6 דרכים באמצעותן ניתן להשפיע לטובה על החברה והסביבה: השקעה בעובדים, גיוון כוח העבודה, תרומה והתנדבות, חסכון בחשמל, מים, דלק, פסולת ושפכים, הקפדה על ניהול תקין והגברת שקיפות.

הדירוג, שהושק בשנת 2006, הינו וולונטארי והחברות המשתתפות בו בוחרות מרצונן להיחשף ולדווח ללא שיחויבו לכך על פי חוק. הדירוג מקנה כלים לניהול והטמעה של תחומי האחריות התאגידית ומאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות הסטנדרטים בישראל.

לאחר עשר שנים בהם קיבלנו דירוג פלטינה במדד, עלינו השנה לדירוג פלטינה פלוס המכובד!


תמצית דירוג מעלה לשנת 2018

פרסים והוקרה

הפעילות של דרך ארץ בביה"ס אלזהראא בכפר קאסם זיכתה אותם בשנים האחרונות בפרסים רבים:

• הסמכה לביה"ס ירוק וביה"ס "ירוק מתמיד"

• פרס חינוך מחוזי

• פרס חינוך ארצי

• פרס המים הארצי

• פרס בחקר מדעים (מקום 1 במגזר הערבי)

• פרס השרים - הצטיינות בחינוך לקיימות לשנת 2013 (מקום 1)