עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן לכיוון צפון בשל נפח תנועה גבוה

עומס ממחלף נחשונים עד מחלף בן שמן לכיוון דרום בשל נפח תנועה גבוה