17/10/2017 8:33
עומס ממחלף נצני עוז עד מחלף קסם לכיוון דרום
17/10/2017 7:12
עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן לכיוון צפון