"סולמות" בביה"ס הדרים ברחובות

שם: סולמות בביה"ס הדרים ברחובות

צלם: זהר דרור

תאריך: 23/07/2017

שם: סולמות בביה"ס הדרים ברחובות

צלם: זהר דרור

תאריך: 23/07/2017