התנדבות במועדון "קפה אירופה" - קשישים ניצולי שואה מראש העין

שם: ביקור מועדון קפה אירופה במשרדי דרך ארץ

צלם: זהר דרור

תאריך: 20/07/2017

שם: יום שיא עם צמחי תבלין וריח מכביש 6

צלם: זהר דרור

תאריך: 23/07/2017

שם: ביקור מועדון קפה אירופה במשרדי דרך ארץ

צלם: זהר דרור

תאריך: 23/07/2017