התנדבות משפחות עובדי דרך ארץ

שם: התנדבות משפחות עובדי דרך ארץ

צלם: זהר דרור

תאריך: 22/04/2014