סיורים לימודיים

שם: סיורים לימודיים

צלם: דרך ארץ

תאריך: 05/09/2007

שם: סיורים לימודיים

צלם: דרך ארץ

תאריך: 02/12/2008

שם: סיורים לימודיים

צלם: דרך ארץ

תאריך: 03/02/2008

שם: סיורים לימודיים

צלם: דרך ארץ

תאריך: 02/10/2008