הפסקת תחזוקת שביל האופניים הצפוני בין נרבתא לעירון

לקוחות יקרים,

בשל עבודות הנחת צינור גז של חברת נתיבי גז בקטע הצפוני של שביל האופניים בין נרבתא לעירון, חברת דרך ארץ מודיעה על הפסקת תחזוקתו של שביל האופניים עד לסיום העבודות וממליצה לציבור הרוכבים שלא לרכב בקטע שביל זה.

אנו מצרים על אי הנוחות הזמנית