הנחיות לנסיעה עם רכב הנושא מתקן אופניים בכביש 6

לקוחות יקרים,

בעת נשיאת אופניים על גבי מתקן ברכב, יש לוודא שלוחית הזיהוי האחורית של הרכב גלויה.

אם מתקן האופניים מסתיר באופן חלקי או מלא את לוחית הזיהוי של הרכב, יש להציב על גבי מתקן האופניים לוחית רישוי נוספת.

בנוסף, יש לאבטח כראוי את מתקן האופניים ואת האופניים המועמסים עליו וזאת על מנת למנוע מצבים בהם המתקן או האופניים משתחררים בעת נסיעה, דבר המהווה סכנה חמורה ליתר הנוסעים בכביש.בברכה,

שירות לקוחות כביש 6