מפגעי יתושים והדברה

חברת דרך ארץ מטפלת במפגעי יתושים והדברה בשטחי הכביש ומעדיפה להשתמש בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה תוך העדפה של הדברה ביולוגית.

  • בתקופת הקיץ מרוססים מקורות המים בסמיכות לכביש בחומר ריסוס ביולוגי דל ריח על בסיס צמחי הידידותיים לאדם ולסביבה  (MLO ). דרך ארץ חברה בפורום האזורי לטיפול במפגעי יתושים בשרון. הפורום מתכנס מס' פעמים ב"עונת היתושים" כדי לגבש תכניות עבודה משותפות.
  • צמחייה  – מדיניות הדברה:  * העדפת כיסוח על פני שימוש בחומרי הדברה. במחצית משטח השיקום הנופי חל איסור על הדברה כימית. בשטחים המותרים לניהול עשביה באמצעות הדברה כימית, ירד השימוש בחומרים אלה בכ -  50%.  שימוש בחומרי הדברה קוטלי מגע בלבד, אינם שארתיים בקרקע  ואינם פוגעים בשרשרת המזון בטבע. * העדפה של פתרונות ידידותיים לסביבה בנושא הדברת מזיקים ומחלות באמצעות מלכודות.
  • לאורך כביש 6, מצויים ישובים אשר אינם מטפלים בבעיות הביוב, מים עומדים וניקוז, לפיכך ניתן להבחין בעיקר בחודשי החורף בברכות מים גדולות הסמוכות לכביש המהווים מטרד סביבתי קשה במיוחד וסכנה לנזק מצטבר לכביש. הנושא הינו באחריות הרשויות והמשרד להגנת הסביבה.