פסולת ומחזור

 • קבלני הניקיון אמונים על טיפוח ושמירת הניקיון בסביבת הכביש באופן שוטף. הקבלנים מחויבים לפנות את פסולת הכביש לאתר פסולת מאושר,
 • הגזם מצמחיית הכביש מופנה לאתר קומפוסט  כשחלקו משמש כחומר חיפוי המקטין את התאיידות המים מהקרקע ומניעת התפתחות עשבייה.
 • נורות פלורסנט - הנמצאות במנהרות הכביש והפועלות 24 שעות ביממה נאספות ומועברות לפירוק ומחזור.
 • צמיגים – הנמצאים בשטח הכביש נאספים ומדי חודש ומועברים לאתר פסולת מורשה.
 • פגרי בעלי החיים – בעלי החיים אשר הצליחו לעבור את הגדר התוחמת את הכביש ונדרסו ע"י כלי הרכב, נאספים מדי יום ע"י רכבי הסיור מוכנסים לשקיות ניילון מיוחדות ומועברים לאתר פסולת מורשה.
 • אספלט מקורצף משטחי הכביש מועבר לשימוש חוזר למטרות ייצוב דרכים חקלאיות והקמת שבילי אופניים.
 • שירות 6 אישי מחליף את השימוש בנייר ומציע ללקוחות החברה לקבל את פירוט החשבון החודשי ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני.

במשרדי החברה קיימת הקפדה על נושאי פסולת ומחזור הבאה לידי ביטוי במגוון פעולות:

 • מחזור נייר וקרטון ושימוש חוזר כדפי טיוטא.
 • איסוף סוללות וטונרים להטמנה.
 • אסוף למחזור פחיות ובקבוקים.
 • איסוף פסולת אלקטרונית להטמנה ו/או מחזור.
 • איסוף תרופות אשר תוקפן פג מעובדי החברה והעברתם לפרוק והטמנה.

פנייתך התקבלה

נציג מטעמנו יצור עמך
קשר תוך שלושה ימי
עסקים לפתיחת מנוי

מצטרפים למנוי חינם וללא התחייבות
ומקבלים הנחה בכל נסיעה
* שדות חובה