פסולת ומחזור

 • קבלני הניקיון אמונים על טיפוח ושמירת הניקיון בסביבת הכביש באופן שוטף. הקבלנים מחויבים לפנות את פסולת הכביש לאתר פסולת מאושר,
 • הגזם מצמחיית הכביש מופנה לאתר קומפוסט  כשחלקו משמש כחומר חיפוי המקטין את התאיידות המים מהקרקע ומניעת התפתחות עשבייה.
 • נורות פלורסנט - הנמצאות במנהרות הכביש והפועלות 24 שעות ביממה נאספות ומועברות לפירוק ומחזור.
 • צמיגים – הנמצאים בשטח הכביש נאספים ומדי חודש ומועברים לאתר פסולת מורשה.
 • פגרי בעלי החיים – בעלי החיים אשר הצליחו לעבור את הגדר התוחמת את הכביש ונדרסו ע"י כלי הרכב, נאספים מדי יום ע"י רכבי הסיור מוכנסים לשקיות ניילון מיוחדות ומועברים לאתר פסולת מורשה.
 • אספלט מקורצף משטחי הכביש מועבר לשימוש חוזר למטרות ייצוב דרכים חקלאיות והקמת שבילי אופניים.
 • באיזור האישי ניתן להירשם לשירות חשבונית במייל ובכך לחסוך שימוש בנייר.

במשרדי החברה קיימת הקפדה על נושאי פסולת ומחזור הבאה לידי ביטוי במגוון פעולות:

 • מחזור נייר וקרטון ושימוש חוזר כדפי טיוטא.
 • איסוף סוללות וטונרים להטמנה.
 • אסוף למחזור פחיות ובקבוקים.
 • איסוף פסולת אלקטרונית להטמנה ו/או מחזור.
 • איסוף תרופות אשר תוקפן פג מעובדי החברה והעברתם לפרוק והטמנה.