שימוש מושכל בקרקע - שיטת גבייה אלקטרונית

שיטת גבייה אלקטרונית ושערי אגרה חסכו את הצורך בפיתוח שערי גבייה ידניים המאוישים באנשי מכירה ושירות. בניגוד לכביש אגרה בחו"ל בהם נגבה התשלום בעד הנסיעה בעת הכניסה או היציאה מהכביש, בכביש 6 הנסיעה מתבצעת ללא עצירות והתשלום נשלח לבית הלקוח.

לשיטת הגביה האלקטרונית יתרונות סביבתיים משמעותיים:  השיטה חסכונית במשאבי קרקע ומפחיתה את אחוזי זיהום האוויר בזכות הנסיעה הרציפה ללא עצירות והתנעות.