מקורות מים - הקמת מאצרות מים מעל מעינות הירקון

בכביש 6 קיימים מאצרות מים יחודיים לטיפול במים מזוהמים:

תוואי כביש 6 עובר מעל נחלים וביניהם מעינות הירקון. בעת בניית הכביש הוגשה עתירה לבג"צ, אשר בה נטען כי יש סיכון לזיהום מי תהום באזור מעיינות הירקון משתי סיבות:

משאריות חומרים שידלפו מכלי רכב הנוסעים בכביש, חלקי צמיגים וכד'

וכתוצאה מהתהפכות כלי רכב המובילים חומרים מסוכנים.

הנהלת חוצה ישראל אימצה את המלצת הצוות המלווה של הכביש ונמצא פתרון משולב הכולל את המרכיבים הבאים:   

  • מערכת הנדסית של תעלות, קירות מגן ומאצרות למי הנגר ולאירועים של חומרים מסוכנים.    
  • מערכות ניטור, בקרה ומעקב הנשלטת מחדר הבקרה של כביש 6. 
  • נהלים והוראות לתפעול ברגיעה ובחרום.