רעש

אחד הנושאים הסביבתיים אשר קיבלו דגש רב במהלך התכנון, הביצוע, וההפעלה של כביש 6 הינו נושא מפגעי הרעש מהדרך. מאמץ רב הושקע בגיבוש מתודולוגיה, קריטריונים, פתרונות ומדידות על מנת להקטין ככל הניתן את מפגעי הרעש הצפויים – אף מעבר לדרישות המקובלות המתייחסות לכבישים אחרים ברחבי הארץ. להלן פירוט המרכיבים העיקריים הכלולים בתוכנית לצורך מזעור מפגעי רעש מהכביש.

  1. הקריטריונים שאומצו הינם קריטריונים מחמירים, הקובעים מפלסי רעש מרביים הנמוכים מהקריטריונים הנוהגים פרויקטים תחבורתיים אחרים. כך למשל מפלס רעש המרבי המותר שהוגדר בפרויקט הינו dBA59 באזורי מגורים (של מושבים, קיבוצים וכו') בהשוואה לקריטריון של dBA64  המקובל בפרויקטים האחרים.
  2. הפתרונות האקוסטיים גובשו יחד עם צוות התכנון תוך שימת דגש על שילובם בנוף הסביבה ועל ריכוך המראה החזותי שלהם. מאמץ רב הושקע בעיצוב קירות אקוסטיים ובגינון הרצועה הסמוכה להם. דוגמאות נאות מאוד ניתן לראות באזור ראש העין, במחלף נשרים, בקטעי הגשרים ועוד. בכל מקום ניתנים הפתרונות בהתאם לשיקולים הספציפיים באזור. בכל אחד מהמקרים הוקדשה מחשבה לחומרים, לגובה, לאפשרות לשלב נטיעות ולשילוב המיגון באופן מיטבי שיתאים למראה הנופי ולמרכיבי הסביבה. הפתרון האקוסטי גובש כך שניתן יהיה לשפרו בעתיד עם הרחבת כביש 6 בלא לפגוע בגינון ובצמחיה שהתפתחה בינתיים.
  3. לאחר פתיחת הכביש לתנועה ותוך כדי הרחבות הכביש בוצעו מדידות רעש בכל הישובים על מנת לוודא השגת יעדי התכנון האקוסטי ועל מנת להבטיח כי הרעש לא יחרוג מהקריטריון המחמיר שאומץ.

חברת דרך ארץ ממשיכה לעקוב אחר השתנות מפלס הרעש ואזנה כרויה לתלונות התושבים. ואולם למרות שעברו מספר שנים מאז נפתח הכביש לתנועה ולמרות הגידול בנפחי התנועה מעטות מאוד התלונות אשר הגיעו. סקרי שביעות הרצון שנערכו בקרב האוכלוסייה מצביעים בדרך כלל כל שביעות רצון רבה למדי מהפתרונות האקוסטיים שנתנו ומאופן הטיפול בתלונות התושבים, ככל שהיו כאלה.