מגינת כביש 6 - ננהג בדרך ארץ, נגיע רחוק

מגינת כביש 6 - ננהג בדרך ארץ, נגיע רחוק

שטח הגינון של כביש 6 הינו הגדול ביותר בארץ ומתפרס על 11,000 דונם. הצמחייה כוללת צומח ארצישראלי, צמחי תבלין, צמחי רפואה, עצי פרי ועוד.

פעילויות רבות בקהילה מתקיימות על בסיס עקרונות השיקום הנופי של כביש 6:

• בבתי ספר ובקהילות לאורך הכביש הוקמו גינות אקולוגיות עם צמחי תבלין  
  המתבססים על צמחייה ארצישראלית חסכונית במים. במסגרת הקמת הגינה
  ניתנת מעטפת של העשרה ולמידה בחשיבות השמירה על הטבע במרחב
  העירוני. הפקת קוסמטיקה ורוקחות טבעית מצומח ארצישראלי. מתכונים
  ומאכלים מהמורשת של הקהילות השונות והיכרות עם ציפורים, פרפרים ושאר
  חרקים בסביבת הגינה.

• מסיק זיתים עם תלמידים מעצי הזית בכביש 6.

• קטיף תאנים והכנת ריבות.