אודות דרך ארץ המפעיל

חברת דרך ארץ הייוויז מנג’מנט קורפוריישן בע”מ הינה מפעילת כביש 6.
החברה, שנוסדה בשנת 1999, מהווה מרכז ידע משמעותי בתחומי הקמה ואינטגרציה של מערכות אגרה וניהול תנועה והקמה וניהול של חדרי בקרה.

דרך ארץ, מפעילת כביש 6, אחראית על תפעול מערכות האגרה ובקרת התנועה, על תחזוקת הכביש, על שירות ללקוחות הכביש, גינון וטיפוח נופי, תיקון תקלות, מענה מיידי במצבי חירום, גביית אגרה ושיווק.

בנוסף, דרך ארץ פועלת רבות במסגרת אחריות חברתית ובחרה בנושא החברתי- סביבתי כנושא שיוביל את מגוון הפעילויות בתחום המעורבות בקהילה.

בעלי תפקידים בכירים:

חגי טל,  מנכ"ל דרך ארץ
דדי פלומין, סמנכ"ל כספים
עמיחי כהן, מנהל הפעלה ראשי
מיכל וילדשטיין, סמנכ"לית משאבי אנוש
עינת הורוביץ, מנהלת מערך השירות והשיווק
מירי דבש-חרמוני, מנהלת מערכות מידע
יוני קאופמן, מנהל מבצעים ובטחון
שריטל לנדסמן, יועצת משפטית