ועדת ערר

ועדת הערר הינה ערכאה עצמאית בעלת סמכות שפיטה שהוקמה מתוקף חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) התשנ"ה – 1995 והתקנות שהותקנו על פיו. מדובר בגוף חיצוני שהוסמך מטעם המדינה לדון בחיובים של חברת דרך ארץ. לועדת הערר רשאי לפנות מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף 12 לחוק. הפניה לועדת הערר אמורה להתבצע תוך  30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב עליו חולקים או ממועד הפעלת הסמכויות כאמור.

אופן הפניה לועדת הערר: על הלקוח לפנות למזכירות ועדת הערר בטלפון 03-6255878 (מענה קולי), להשאיר  את פרטיו,  והטפסים הרלוונטים ישלחו אליו, עם הנחיות כיצד להגיש את הערר.
את כתב הערר יש להגיש בעברית, ולהעבירו מודפס, חתום על ידי  העורר או בא כוחו, לכתובת: ועדת הערר- כביש חוצה ישראל, הרוקמים 26, מגדלי עזריאלי, בניין D קומה 4, חולון, מיקוד: 5885849.

לאור משבר הקורונה ועל מנת להקל על הפונים, חברת כביש חוצה ישראל מאפשרת להגיש את הערר גם בפקס וגם בדוא"ל. למידע נוסף לחצו כאן.


נבקש להדגיש כי פניה לועדת הערר אינה עוצרת או מעכבת המשך הליכי הגבייה מטעם חברת דרך ארץ. על מנת לעכב הליכי גביה יש להגיש לועדת הערר בקשה נפרדת.