חיובים מיוחדים

סוג החיוב 

מחיר

הערות 

פירוט נסיעות

16.97 ש"ח

ניתן לצפות ולהדפיס פירוט נסיעות חצי שנה אחרונה באתר ללא תשלום

צילום משער האגרה 

16.97 ש"ח

ניתן לצפות בצילום בכל אחד ממרכזי השירות של כביש 6 ללא תשלום (עד שלושה צילומים בשנה)

העתק חשבונית (ללא פירוט נסיעות)

16.97 ש"ח 

ניתן לקבל העתקי חשבוניות עבור השנה האחרונה ללא תשלום במוקד הטלפוני ובמרכזי השירות. ניתן גם לצפות ולהדפיס העתקי חשבונית כולל פירוט נסיעות בגין חצי השנה האחרונה באתר האינטרנט ללא תשלום

החזר חיוב מכרטיס אשראי 

21.54 ש"ח

 

החזר חיוב מבנק 

32.54 ש"ח

 

 משלוח פסקל ע"י שליח

38.33 ש"ח 

ניתן לאסוף פסקל בכל אחד ממרכזי השירות של כביש 6 ללא תשלום

משלוח פסקל בדואר רשום 

16.50 ש"ח 

ניתן לאסוף פסקל בכל אחד ממרכזי השירות של כביש 6 ללא תשלום 

 


*המחירים כוללים מע"מ, נכונים ליום 1/04/21 ומתעדכנים מעת לעת