דירוג מעלה ופרסים

דירוג מעלה

דירוג מעלה לאחריות תאגידית מדרג את החברות הגדולות במשק לפי מידת עמידתם בקריטריונים של אחריות תאגידית. הדירוג מתמקד ב- 6 דרכים באמצעותן ניתן להשפיע לטובה על החברה והסביבה: השקעה בעובדים, גיוון כוח העבודה, תרומה והתנדבות, חסכון בחשמל, מים, דלק, פסולת ושפכים, הקפדה על ניהול תקין והגברת שקיפות.

הדירוג, שהושק בשנת 2006, הינו וולונטארי והחברות המשתתפות בו בוחרות מרצונן להיחשף ולדווח ללא שיחויבו לכך על פי חוק. הדירוג מקנה כלים לניהול והטמעה של תחומי האחריות התאגידית ומאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות הסטנדרטים בישראל.

גאים על דירוג פלטינה פלוס לשנת 2020 שזכינו בה שנה שלישית!

זוהי הקטגוריה הגבוהה ביותר והיא מייצגת את העשייה החברתית רבת השנים והמעמיקה בתחומי מגוונים של יחסי עבודה, היבטים אתים בתהליכי העסקים, שרשרת אספקה, גיוון והכלה, מעורבות חברתית של עובדים, איכות הסביבה ועוד.

אנו גאים מאד ומודים לעובדינו, שבזכותם הגענו לתוצאה נפלאה זו.


פרסים והוקרה

הפעילות של דרך ארץ בביה"ס אלזהראא בכפר קאסם זיכתה אותם בשנים האחרונות בפרסים רבים:

• הסמכה לביה"ס ירוק וביה"ס "ירוק מתמיד"

• פרס חינוך מחוזי

• פרס חינוך ארצי

• פרס המים הארצי

• פרס בחקר מדעים (מקום 1 במגזר הערבי)

• פרס השרים - הצטיינות בחינוך לקיימות לשנת 2013 (מקום 1)