כתבות ומאמרים העוסקים בשיקום הנופי בכביש 6

 

1.      "שיקום נופי בכביש 6"  - המאמר פורסם לראשונה במגזין "טבע הדברים"

2.      "דרך נוף"  - הכתבה פורסמה בגיליון מרס/אפריל 2017 של מגזין גן ונוף  

3.       "הארץ" - כתבתה של צפריר רינת בנושא מאמצים לשיקום ושימור הטבע

4.       "מעריב" - כתבתו של אביב לביא בנושא הגינה הגדולה בישראל